Kharch Karne aur Bukhl ko Makrooh Jaanne ka Bayan

Kitab Ul Zakat Chapter 6

Prev: Kitab Ul Zakat 5 – Sadaqah Kis ke Liye Maangna Jaaiz aur Kis Ke Liye

Next: Kitab Ul Zakat 7 – Sadaqah Karne ki Fazeelat ka Bayan