Ghulam aur lawndi azaad kerne ka bayan

Kitab Ul Eataq Chapter 1

Prev: Kitab Ul Nikah 19 –¬†Bachon ke baaligh hone aur bachpen me unki nigehdasht ka bayan

Next: Kitab Ul Eataq 2 – Mushtrek ghulam ko azad kerne,quabat dar ko khareedne aur bemaari me azaad kerne ka bayan